O GRUPIE

List Zarządu

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu Raport Roczny Spółki Grupa PSB Handel S.A. za rok 2023, który był okresem dynamicznych wyzwań, jak i pozytywnych zmian w naszej organizacji. W niniejszym raporcie omawiamy kluczowe wyniki finansowe, osiągnięcia operacyjne wynikające z przyjętej strategii, aby sprostać zmieniającym się warunkom rynkowym oraz osiągnąć nasze cele biznesowe.
O GRUPIE

Sytuacja na rynku
i wyniki sieci PSB w 2023 roku

- 0 %
Dynamika przychodów
Partnerów PSB

• Mrówki -2,6%
• Składy i Profi -13%

+ 0 %
Dynamika zmian
cen

• Materiałów hurtowych +2,7%
• Sektor Dom i ogród +5,6%

0 %
Znajomość marek
PSB

• Mrówka 76%
• Grupa PSB 60%
• Profi 43%

WYNIKI FINANSOWE

Dynamika przychodów
Centrali PSB

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w 2023 roku wyniosły 3,9 mld zł (spadek o 6,5% w stosunku do roku 2022), a zysk z działalności wyniósł 33,7 mln zł. Kapitał pracujący Spółki nieznacznie spadł w stosunku do roku 2022 i na koniec 2023 wyniósł 133 mln.

Strategia rozwoju

Wszyscy korzystamy
z efektu skali

W 2023 roku Grupa PSB koncentrowała się na realizacji strategii rozwoju, która została opracowana na lata 2023-2025 i zatwierdzona podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 listopada 2022 r. Strategicznymi filarami tej strategii są: cyfryzacja, warunki handlowe, marketing i komunikacja, zasoby ludzkie oraz kapitał i finanse.
STRATEGIA MARKETINGOWA

Nowa kampania
reklamowa

W 2023 r. wdrożyliśmy spójną kampanię reklamową pod hasłem WSZYSTKO dla obu kanałów sprzedaży, zgodnie z przyjętą strategią. We wszystkich komunikatach do klientów docierał ten sam przekaz reklamowy. Realizowaliśmy podejście omnichanel, które zapewniło klientom spójne doświadczenie zakupowe, niezależnie od wybranego kanału sprzedaży.
Działalność i strategia

Rozwój sieci PSB

Na koniec 2023 r. Grupę PSB tworzyły 403 firmy handlowe. W ich skład wchodziło 286 składów budowlanych, 77 placówek PSB Profi oraz 359 sklepów PSB Mrówka. W omawianym okresie do grupy zakupowo-sprzedażowej przystąpiło 11 nowych Partnerów, a sieć powiększyła się o 22 placówki.

Nasi Dostawcy

Sieć placówek
i składów PSB

Zobacz listę naszych placówek i składów.
Jesteśmy w całej Polsce.
Wyszukaj punkt najbliżej Ciebie

Grupa PSB w liczbach...

0

małe i średnie
rodzinne firmy

0

składów
budowlanych

0

marketów
PSB Mrówka

0

placówek
PSB Profi

Scroll to Top